Passer hispaniolensis
Spanish sparrow / Spansk sparv

33c100    2022-03-12    Ezuz, Israel

The Spanish sparrow does not only occur in Spain. It is spread over a large area around the Mediterranean and in the Middle East. It is closely related to the House sparrow (Passer domesticus) and replaces it where there is human presence in the said area, but it has a brown crown instead of a gray one. Sparrows are often seen as small fluffy balls, but this male shows that it (also) can be elegant.

Den spanska sparven förekommer inte bara i Spanien. Den är spridd över ett stort område runt Medelhavet och i Mellersta Östern. Den är nära släkt med gråsparven (Passer domesticus) och ersätter den i människans närvaro i nämnda område, men har brun i stället för grå hjässa. Sparvar ses ofta som små burriga knyten, men den här hannen visar att den (också) kan vara elegant.