Acridotheres tristis
Common myna / Brunmajna

33c078    2022-03-12    Ezuz, Israel

The Common myna is a so-called invasive species from India, closely related to e.g. the Hill myna (Gracula religiosa). However, it is distinguished from it by the 'c' -shaped, yellow, featherless spot around the eye. In flight, it also shows a large, white wing patch.

Brunmajnan är en så kallad invasiv art från Indien, nära släkt med t.ex. beostaren (Gracula religiosa). Den skiljs dock från denna genom den 'c'-formade, gula, fjäderlösa fläcken vid ögat. I flykt visar den också upp en stor, tydligt vit vingspegel.