Bucanetes githaginea
Trumpeter finch / Ökentrumpetare

33c099    2022-03-11    Arava Desert, Israel

Unlike the Desert finch (Rhodospiza obsoleta), which thrives in bushes and trees, the close relative the Trumpeter finch likes to be on the ground. The nest is also placed on the ground, for example in a crevice. This male rested for a while in front of us before continuing his search for food together with the female. The habitat extends over North Africa and the Middle East. The male has a bright red bill while the female's bill is more discreet.

Till skillnad från ökenfinken (Rhodospiza obsoleta) som trivs uppe i buskar och träd så tycker den nära släktingen ökentrumpetaren om att vara på marken. Boet placeras också på marken, till exempel i en klippskreva. Den här hannen vilade en stund framför oss innan han fortsatte sitt födosökande tillsammans med honan. Arten förekommer i norra Afrika och i Mellanösterns öknar. Hannen har en lysande röd näbb medan honans näbb är mera diskret.