Pterocles coronatus
Crowned sandgrouse / Kronflyghöna

19    2022-03-12    Ezuz, Israel

We were sitting in a birding hide in Ezuz, waiting for sandgrouse. We heard a flock approaching, slowly approaching the hiding place in circles, vigilantly. After some time they came to drink. They were Crowned sandgrouse - extremely elegant and with mellow colors. The male on the right seemed to be on guard while several of the others drank. (The female on the left is more brownish and watered on the chest). But the visit lasted only a few seconds. Something happened and the whole herd quickly left. This was the only visit of sandgrouse during the day. The Crowned sandgrouse is faily common in a spotted desert area in northern Africa and in the Middle East. In Israel, the subspecies is called 'vastitas'.

Vi satt i ett gömsle i Ezuz och väntade på flyghöns. Vi hörde en flock sakta närma sig gömslet i cirklar, vaksamt. Så kom de för att dricka. Det var kronflyghöns - oerhört eleganta och mjukt färgade fåglar. Hannen till höger tycktes hålla vakt medan flera drack. (Honan till vänster är mera brunaktig och vattrad på bröstet). Men besöket varade bara några sekunder. Något hände och hela flocken drog snabbt iväg. Detta var enda besöket av flyghöns på hela morgonen och förmiddagen. Just kronflyghönan är fläckvist förekommande i ökenområden i norra Afrika och i Mellersta Östern. I Israel är underarten 'vastitas'.