Streptopelia decaocto
Eurasian collared dove / Turkduva

20    2022-03-12    Ezuz, Israel

A Eurasian collared dove comes to the pond in Ezuz to drink.

En turkduva kommer till dammen i Ezuz för att dricka.