Onychognathus tristramii
Tristram's starling [grackle] / Sinaiglansstare

33c078    2022-03-08    Arava Desert, Israel

When I first saw this black, thrush-sized bird, it extended its orange-red wings and landed at the roadside just a few meters from the car. I shouted in surprise - the color combination of orange and black was strikingly beautiful - but we were in the middle of a crossroads with a lot of traffic. No pictures. Then I kept an eye out, but no more glossy starlings. On March 8, however, we went on an excursion with the head of "The International Birding and Research Center in Eilat", Noam Weiss, and in a dry valley in the Arava Desert, we spotted two Tristram's starlings sitting on a couple of rocks. The male was strikingly beautiful and elegant, but, as you can see in the picture, the orange field is limited to a few greater coverts when the wings are folded.

När jag först såg denna traststora fågel, slog den ut med sina orangeröda vingar och landade vid vägkanten bara ett par meter från bilen. Jag ropade överraskat till - färgkombinationen med orange och svart var slående vacker - men vi stod mitt i en vägkorsning med mycket trafik. Inga bilder. Därefter höll jag utkik, men inga fler glansstarar. Men den 8 mars var vi ute på exkursion med chefen för "The International Birding and Research Center in Eilat", Noam Weiss, och i en torr dalgång i Aravaöknen så satt de där, ett par Sinaiglansstarar. Hannen var rasande vacker och elegant, men, som man ser på bilden, är det orangea fältet begränsat till några vingfjädrar när vingarna är ihopfällda.