Corvus ruficollis
Brown-necked raven / Ökenkorp

33c036    2022-03-08    Arava Desert, Israel

At a distance, or under certain light conditions, it is difficult to distinguish the Brown-necked raven from a Common raven. But in this picture it is obvious why it got its English name ("Brown-necked raven"). In Swedish it is called "Desert raven" which indicates that this species mainly lives in deserts and dry mountain areas. It is omnivorous - with everything from carcasses to fresh dates on the diet.

På långt håll, eller under vissa ljusförhållanden, är det svårt att skilja ökenkorpen från en vanlig korp. Men på den här bilden är det tydligt varför den fått sitt engelska namn: "brunnackad korp". Som det svenska namnet antyder lever den huvudsakligen i öknar och torra bergsområden och är allätare - med allt från as till färska dadlar på dieten.