Aquila nipalensis
Steppe eagle / Stäppörn

14    2022-03-08    Arava Desert, Israel

It is early morning in the Arava desert in southern Israel. We are standing on a mountain plateau where a communication tower has been built - a good vantage point. The raptor migration across the region has just begun. This Steppe eagle has rested high on a ledge during the night and is waiting for the first upwinds. When they appear, it takes off majestically and initiates the day's flight - along with some other eagles and buzzards...

Det är tidig morgon i Arava-öknen i södra Israel. Vi befinner oss på en bergsplatå där det byggts ett kommunikationstorn - en bra utsiktsplats. Rovfågelsmigrationen över regionen har precis börjat. Den här stäppörnen har vilat högt uppe på en klippavsats under natten och väntar på de första uppvindarna. När de kommer lyfter den majestätiskt och påbörjar dagens flygning - tillsammans med några andra örnar och vråkar...