Scotocerca inquieta
Streaked scrub-warbler / Orientsnårsångare

33c60    2022-03-09    Arava Desert, Israel

This little passerine was a big surprise, even for David, our guide for the day! It is a Streaked scrub-warbler, just over 10 centimeters long, except the disproportionately long tail. Just like with wrens, this is often kept upright. The large head shows a narrow, black eye line and a slightly wider, light eyebrow. The legs are orange with black toes and they appear to sit far back on the body. Streaked scrub-warbler is mainly an insectivore and usually moves, as the name suggests, with fast jumps in thick scrubs but may also at times appear, as in this picture, in more open terrain.

Den här lilla tättingen var en stor överraskning, till och med för David, vår guide för dagen! Det är en orientsnårsångare, bara drygt 10 centimeter lång, förutom den oproportionerligt långa stjärten. Precis som hos gärdsmygen hålls denna ofta upprest. På det stora huvudet syns ett smalt, svart ögonstreck samt ett något bredare, ljust ögonbryn. Benen är orangea med svarta tår och de ser ut att sitta långt bak på kroppen. Orientsnårsångare är huvudsakligen insektsätare och rör sig oftast, som namnet antyder, med snabba hopp i snåriga buskage men dyker ibland upp, som på den här bilden, i mera öppen terräng.