Ramphocoris clotbey
Thick-billed lark / Tjocknäbbad lärka

33c044    2022-03-09    Arava Desert, Israel

This is probably one of the strangest larks I have photographed, a Thick-billed lark with a name that really makes sense! This is a male, it has more distinct color patches than the female: black face, white eye ring, white lore spot and a white cheek spot. The bill is bluish white and, for a lark, very big and rough. The breast is black-spotted, which, however, is not visible in this picture. This lark occurs in dry bush landscapes and hot deserts in northern Africa and around the Arabian peninsula.

Detta är nog en av de märkligaste lärkor jag har fotograferat, en tjocknäbbad lärka som verkligen gör skäl för sitt namn! Detta är en hane, den har mera distinkta färgfält än honan: svart ansikte, vit ögonring, vit tygelfläck och en vit kindfläck. Näbben är blåvit och, för en lärka, mycket grov. Bröstet är svartfläckat, vilket dock inte syns på denna bild. Den förekommer i torra busklandskap och rena öknar.