Ammomanes cincturus
Bar-tailed lark / Sandökenlärka

33c044    2022-03-09    Arava Desert, Israel

In Israel, there are several species of larks, and - unsurprisingly - larks well adapted to dry habitats. One of the most well-adapted is this Bar-tailed lark that thrives in flat, sandy or gravelly deserts and semi-deserts where it scampers around in fast rushes and only stops for a few seconds. (This of course makes it difficult to photograph... The midday, dazzling light does not help either.) Its name is derived from the fact that it has a bar-like black field on the tip of its tail, usually seen when in flight (barely visible in the picture).

I Israel förekommer det flera arter lärkor, och - föga förvånande - lärkor väl anpassade till torra habitat. En av de mest välanpassade är denna sandökenlärka som trivs i platta, sandiga eller grusiga öknar och halvöknar där den kilar omkring i snabba ruscher och bara stannar till någon sekund. (Det gör den förstås svårfotograferad. Och ett bländande middagsljus när ökenhettan nästan dallrar, hjälper ju inte heller till...) Sitt engelska namn har den fått av ett svart tvärband längst ut på stjärten som mest syns när den flyger (och knappt skönjbart på den här bilden).