Galerida cristata
Crested lark / Tofslärka

33c044    2022-03-10    Arava Desert, Israel

The most visible lark in Israel is without a doubt the Crested lark. It occurs in several biotopes, but above all it is visible because it often perches on the top of something, as here, or moves fearlessly across open areas.

Den mest synliga lärkan i Israel är nog utan tvekan tofslärkan. Den förekommer i flera biotoper, men framför allt är den synlig eftersom den ofta sitter upphöjt, som här, eller rör sig orädd över öppna ytor.