Ammomanes deserti
Desert lark / Stenökenlärka

33c044    2022-03-11    Arava Desert, Israel

We sat in the car and waited for a Sinai rose finch but then this Desert lark appeared instead. As the name in Swedish suggests ("Stone desert lark"), it prefers rocky, desert-like environments and avoids the sandy, flat biotopes where its cousin, the Bar-tailed lark (Ammomanes cincturus) thrives. The Desert lark is found in northern Africa and the Middle East, including Israel ...

Vi satt i bilen och väntade på en sinairosenfink men då dök denna stenökenlärka upp i stället. Som namnet indikerar föredrar den steniga, ökenlika miljöer och undviker de sandiga, flacka biotoper där kusinen sandökenlärkan (Ammomanes cincturus) trivs. Stenökenlärkan finns i norra Afrika och Mellanöstern, bland annat i Israel...