Alectoris chukar
Chukar / Berghöna

04    2022-03-11    Azuz, Israel

We were on our way across the flat desert area north of Azuz when I called out and thought I had seen a Chukar. We went back and there it was - one of our "target species" at the roadside. And it remained there just so long that we had time to take a series of pictures before it left. This individual has a very light throat area, it should be yellowish white (and distinguishing it from the Rock partridge (Alectoris graeca)). But the small black dots on the lore clearly signal a Chukar.

Vi var på väg över det flacka ökenområdet norr om Azuz när jag ropade till och tyckte att jag sett en berghöna. Vi backade tillbaka och där satt den - en av våra "target species" vid vägkanten. Och den satt kvar precis så länge att vi hann ta en serie bilder innan den gav sig iväg. Den här individen har en väldigt ljus strupfläck, den ska ju vara gulvit (och särskiljande från stenhönan (Alectoris graeca)). Men de små svarta prickarna vid tygeln signalerar tydligt berghöna.