Vireo huttoni
Hutton's vireo / Huttonvireo

33c032a    2021-12-05    Los Angeles, USA

This little songbird appeared in one of the parks we visited in Greater Los Angeles, a Hutton's vireo. I was extra delighted because it was the first vireo I have ever been able to photograph. Vireos occur only in America and this species only in an extremely narrow belt along the Pacific coast from British Columbia to Guatemala. (The exception is Mexico where it also occurs more centrally). It is only 12-13 cm long, it is usually a resident bird, but may join (as the only vireo) mixed-species feeding flocks during non-breeding seasons. It has a couple of interesting peculiarities - it builds a hanging cup nest and the spouses share the breeding of the young in solidarity. The female lays the eggs. The spouses take turns incubating. The male takes care of the feeding after the brood has left the nest.

Den här lilla sångfågeln dök upp i en av parkerna vi besökte i stor-Los Angeles, en huttonvireo. Jag blev extra förtjust eftersom det var den första vireo jag någonsin kunnat fotografera. Vieror förekommer bara i Amerika och denna art bara i ett extremt smalt bälte längs Stillahavskusten från British Colombia till Guatemala. (Undantaget är Mexico där den också förekommer mera centralt). Den är bara 12-13 cm lång, är vanligtvis stannfågel, men följer (som enda vireo) med blandade flockar under icke-häckningstid. Den har ett par intressanta egenheter - den bygger ett hängande bo och makarna delar solidariskt på uppfödningen av ungarna. Honan lägger äggen. Makarna turas om att ruva. Hannen sköter om matningen efter set att ungarna lämnat boet.