Nycticorax nycticorax
Black-crowned night heron / Natthäger

12    2021-12-05    Los Angeles, USA

A close-up of a Black-crowned night heron's bill and head. Note the bicolored bill, the black crown, the red eye - and the white and long plume in the neck (which is barely visible in the picture). A juvenile night heron is speckled gray. The night heron has a large distribution area and occurs in America, Africa and Asia. As the name suggests, it prefers to catch its fish at night.

En närbild av en natthägers näbb och huvud. Notera den tvåfärgade näbben, den svarta hjässan, det röda ögat - och den vita och långa plymen i nacken (som knappast syns på bilden). En juvenil natthäger är spräckligt grå. Natthägern har ett stort utbredningsområde och förekommer i Amerika, Afrika och Asien. Som namnet antyder fångar den helst sin fisk nattetid.