Melospiza melodia
Song sparrow / Sångsparv

33c096b    2021-12-05    Los Angeles, USA

This Song sparrow perched in a bush right next to the water's edge in a bay in Greater Los Angeles. The Song sparrow is one of the most common sparrows in the United States and is so named because of its varied song. Some enthusiasts have claimed to hear a Song sparrow in a suburb sing the first four notes of Beethoven's Fifth Symphony... Another characteristic is that song sparrows that live in salt marshes, alongside seeds and insects, catch small crustaceans.

Den här sångsparven satte sig i en buske alldeles intill vattenbrynet i en vik i Los Angeles. Sångsparven är en av USAs vanligaste sparvar och benämnd så på grund av sin varierande sång. Några entusiaster har påstått sig höra en sångsparv i en förstad sjunga de första fyra noterna i Beethovens femte symfoni... Ett annat karaktäristikum är att sångsparvar som lever i saltträsk, vid sidan av frön och insekter, fångar små kräftdjur.