Melanerpes formicivorus
Acorn woodpecker / Samlarspett

29    2021-12-06    Los Angeles, USA

The Acorn woodpecker is a medium-sized woodpecker (21 cm long) with a very characteristic appearance. In English it is called Acorn woodpecker because an important food is acorns which it also collects and stores in so-called "granary trees". It cuts out a hole in the tree trunk that just holds an acorn and then places an acorn there. A granary tree can contain hundreds of acorns and be a store for a group of Acorn woodpeckers. These breed, interestingly enough, in a form of group marriage with usually three males and two females, together with a group of juveniles (yearlings) that help to feed the nestlings.

Samlarspetten är en medelstor hackspett (21 cm lång) med ett mycket karaktäristiskt utseende. På engelska kallas den "ollon-hackspett" eftersom en viktig föda är ekollon som den dessutom samlar in och förvarar i s.k. "skafferiträd". Den hackar ut ett hål i trädstammen som precis rymmer ett ekollon och placerar sedan ett ollon där. Ett skafferiträd kan innehålla hundratals ekollon och vara förråd åt en grupp samlarspettar. Dessa häckar, intressant nog, i en form av gruppäktenskap med vanligtvis tre hannar och två honor, tillsammans med en grupp juvenila (årsungar) som hjälper till att föda upp den nya kullen.