Falco mexicanus
Prairie falcon / Präriefalk

31    2021-12-06    Sonora Desert, California, USA

A single falcon species occurs only in (western) North America: the Prairie falcon. It is a relatively large falcon (male 38 cm, female 45 cm) with an aggressive hunting style and with a wide range of species on its menu, from sparrows to mammals that are larger than itself. The most common prey, however, are squirrels, ground squirrels, prairie dogs and rabbits. The diversity of the prey is due to the Prairie falcon specializing in dry areas, short grass prairie, semi-desert and desert - as here in the Sonora Desert.

En enda falkart förekommer enbart i (västra) Nordamerika: präriefalken. Det är en relativt stor falk (hane 38, hona 45 cm) med ett aggressivt jaktsätt och med en lång rad arter på sin meny, från sparvar till däggdjur som är större än den själv. De vanligaste bytena är dock ekorrar, jordekorrar, präriehundar och kaniner. Mångfalden i bytena beror på att präriefalken specialiserat sig på torra områden, kortgräsprärie, halvöken och öken - som här i Sonora-öknen.