Eremophila alpestris
Horned lark / Berglärka

33c044    2021-12-06    Sonora Desert, California, USA

For me, the Horned lark has been an "elusive", that is, hard-to-find species. When we traveled in northern Norway a number of years ago, we were in a confirmed Horned lark area - but we never got to see any. Imagine my surprise when we stood and watched Mountain plover (Charadrius montanus) in the Sonora Desert and a Horned lark appeared right behind us. Of course I took a series of pictures, more classic bird pictures in profile, but I liked this picture best where you discern the "horns" on the head. (In English it is called 'horned lark' in America and 'coastal lark' in Great Britain because there it is mostly observed as a migratory bird along the coasts). The Horned lark is one of the passerines that has the largest distribution area and the only lark that also occurs in America.

För mig har berglärkan varit en "undflyende", det vill säga svårfunnen art. När vi reste i norra Norge för ett antal år sedan befann vi oss i ett bekräftat berglärkerevir - men vi fick aldrig se några. Döm om min förvåning när vi stod och betraktade präriepipare (Charadrius montanus) i Sonoraöknen och en berglärka dök upp precis bakom oss. Jag tog förstås en serie bilder, mera klassiska fågelbilder i profil, men jag gillade den här bilden bäst där man ser "hornen" på huvudet. (På engelska heter den ju 'hornlärka' i Amerika men 'kustlärka' i Storbritannien eftersom den där observeras mest som flyttfågel längs kusterna). Berglärkan är en av de tättingar som har störst utbredningsområde och den enda lärkan som förekommer också i Amerika.