Artemisiospiza belli
Bell's sparrow / Bellsparv

33c096b    2021-12-06    Sonora Desert, California, USA

A sparrow specific to California (and Baja California) is the beautiful, medium-sized Bell's sparrow. Many in our group had therefore never seen it and it was therefore a "target species" for most of us. The first time, I was probably the only one who saw (and photographed) the sparrow, but at the second time, here in the Sonora Desert, everyone got to see it. The Bell's sparrow occurs in shrubs, especially in sagebrush, where it looks for seeds and insects, often with its tail in the air.

En sparv som är specifik för Kalifornien (och Baja California) är den vackra, medelstora bellsparven. Flera i gruppen hade därför aldrig sett den och den var därför en "target species" för oss. Vid första tillfället var nog jag den ende som fick syn på (och fotograferade) bellsparv, men vid andra tillfället, här i Sonora-öknen, fick alla se den. Fågeln förekommer i busksnår, särskilt då malörtssnår, där den letar frön och insekter, ofta med stjärten i vädret.