Zonotrichia atricapilla
Golden-crowned sparrow / Gulkronad sparv

33c096b    2021-12-11    San Diego, USA

The Golden-crowned sparrow is a typical West American, relatively large sparrow. It occurs in westernmost North America, all the way from Alaska down to Baja California. Unsurprisingly, its closest relative is the even more common white-crowned sparrow (Zonotrichia leucophrys). Here it perches in a seed-producing plant, feeding on the seeds. Seeds, berries and other vegetables constitute its main food. Note the characteristic golden cap, which in English has given it its trivial name "Golden-crowned sparrow".

Den gulkronade sparven är en typisk västamerikansk, relativt stor sparv. Den förekommer i västligaste Nordamerika ända från Alaska ner till Baja California. Föga förvånande är dess närmaste släkting den ännu vanligare vitkronade sparven (Zonotrichia leucophrys). Här sitter den och äter av frön, som tillsammans med andra vegetabilier utgör dess huvudsakliga föda. Notera den karaktäristiska gyllene kalotten som på engelska gett den det mera rättvisande namnet "guldkronad sparv".