Sialia mexicana
Western bluebird / Västsialia

33c076    2021-12-04    Angeles National Forest, California, USA

The latin name for this species is just "Mexican bird" (from Greek 'sialis'). In English it is called "Western bluebird" which is slightly more expressive as it is a predominantly blue bird that occurs in western North America and Mexico. The English name is also linked to the notion of "bluebird of happiness" in many cultures. Since time immemorial, this species has nested in depressions, woodpecker nests and other cavities, but nowadays it likes to settle in nesting boxes. The latter obviously protect better against predators. The birds percht, as here in the picture, in a favorite position some distance from the ground and fly down just to pick up a berry or a worm. Berries and insects are the main food.

Västsialian kallas för "västlig blåfågel" på engelska. Det är aningen mera uttrycksfullt än sialia ('fågel' från grekiska 'sialis'). Det är dessutom kopplat till föreställningen om "bluebird of happiness" i många kulturer. Som båda språken antyder är det en art som förekommer i västliga Nordamerika och Mexico. Arten har sedan urminnes tider häckat i fördjupningar, hackspettsbon och andra håligheter men bosätter sig numera gärna i holkar. De senare skyddar uppenbarligen bättre mot predatorer. Fåglarna sitter, som här på bilden, på en favoritposition en bit från marken och flyger ner bara för att hämta ett bär eller en mask. Just bär och insekter är huvudfödan.