Picoides albolarvatus
White-headed woodpecker / Vithuvad hackspett

29    2021-12-03    Angeles National Forest, California, USA

One of our "target species" on the trip was the White-headed woodpecker - a relatively rare, non-migratory bird that lives in pine forests in mountainous areas in the western United States. It is about 20 cm (7.9 in) long and the male differs from the female by the red spot at the back of its head (which can be discernible on the male in the picture). In the San Gabriel Mountains, where we were, the White-headed woodpeckers often belong to the subspecies gravirostris, which is characterized by a slightly longer bill. Although our group (besides me) consisted of experienced bird watchers from North America, there were several who had never seen a white-headed woodpecker. So the joy was great when we discovered this individual in a characteristic biotope: pine forest.

En av våra "target species" på resan var den vithuvade hackspetten - en relativt sällsynt stannfågel som lever i tallskogar i bergsområden i västra USA. Den är ca 20 cm lång och hannen skiljer sig från honan genom sin röda nackfläck (vilken kan anas på hannen i bilden). I San Gabriel Mountains, där vi var, tillhör spettarna ofta underarten gravirostris som utmärker sig med en något längre näbb. Trots att vår grupp (förutom jag) bestod av erfarna fågelskådare från Nordamerika var det flera som aldrig sett en vithuvad hackspett. Glädjen var alltså stor när vi upptäckte den här individen i en karaktäristisk biotop: tallskog.