Campylorhynchus brunneicapillus
Cactus wren / Kaktusgärdsmyg

33c053    2021-12-05    Los Angeles, USA

The wrens consist of 88 different species, of which only one occurs in Sweden or Europe (Troglodytes troglodytes), the rest are found in North and South America. This species, The Cactus wren, which we passed in a mini-reserve next to the University of California at Irving, is the largest wren in the United States. It got its trivial name from the fact that it often builds nests and seeks food in cacti. The diet is varied. It consists mainly of insects, but is supplemented by nectar, seeds, berries and even small reptiles. More than half of the Cactus wrens live in Mexico and the rest in neighboring states in the United States. The Cactus wren is the state bird of Arizona.

Gärdsmygarna består av 88 olika arter, varav endast en förekommer i Sverige eller Europa (Troglodytes troglodytes), resten återfinns i Nord- och Sydamerika. Den här arten, kaktusgärdsmyg, som vi passerade i ett mini-reservat intill University of California at Irving, är USAs största gärdsmyg. Den har fått sitt trivialnamn av att den ofta bygger bo och söker föda i kaktusar. Dieten är varierad. Den består huvudsakligen av insekter, men kompletteras av nektar, frön, bär och till och med små reptiler. Drygt häften av kaktusgärdsmygarna lever i Mexico och resten i angränsande stater i USA. Kaktusgärdsmygen är statsfågel i Arizona.