Dryobates nuttallii
Nuttall's woodpecker / Chaparralspett

29    2021-12-05    Los Angeles, USA

Suddenly our driver/guide stopped, in the middle of Los Angeles, and excitedly pointed to a tree nearby - a Nuttall's woodpecker! I got my camera and tripod in a hurry and stood on a paved sidewalk and photographed this (for me) new species of woodpecker. The Nuttall's woodpecker occurs only here in California and a small area in northernmost Baja California. It feeds mainly on larvae that it finds on various trees, but supplements with tree sap and seeds. Both sexes are black and white with watered backs, spotted breasts and characteristic markings on the head - but the male, like in many other woodpecker species, has a red head. The bird in the picture is thus a female.

Plötsligt stannade vår chaufför in, mitt i Los Angeles, och pekade upphetsat på ett träd i närheten - en chaparralspett! Jag fick fram kamera och stativ i en hast och stod på en asfalterad trottoar och fotograferade denna för mig nya hackspettsart. Chaparralspetten förekommer bara här i Kalifornien och ett litet område i nordligaste Baja California. Den lever huvudsakligen på larver som den letar fram på olika träd, men kompletterar med sav och frön. Båda könen är svartvita med vattrade ryggar, fläckiga bröst och karaktäristiska teckningar på huvudet - men hanen har, som många andra hackspettsarter, en röd hjässa. Fågeln på bilden är således en hona.