Ardea alba
Great white egret [heron] / Ägretthäger

12    2021-12-05    Los Angeles, USA

I was watching out for a rail in a tall bush when I discovered that I was not alone. A large and tall Great white egret stood still right next to me, probably more interested in a fish than in me. That I took a whole series of photographs did not seem to bother the egret at all...

Jag stod och passade på en rall i ett högt buskage när jag upptäckte att jag inte var ensam. En stor och lång ägretthäger stod blick stilla alldeles bredvid mig, förmodligen mera intresserad av en fisk. Att jag tog en hel serie fotografier tycktes inte besvära ägretten...