Sayornis nigricans
Black phoebe / Svartfibi

33b13    2021-12-02    Pasadena, USA

From the second to the eighth of December 2021, I was on a bird trip with Rockjumper in Southern California: "California Southern Specialties" - and we probably managed to see a glimpse of all the "specialties" except the Mountain quail. To "land" in a reasonably correct time rhythm, I arrived the day before the excursion began. Part of the time I spent watching birds in our base, Pasadena. Outside Fuller Theological Seminary, where I have several friends, I found this Black phoebe - a tyrant flycatcher that occurs in a narrow belt from California, through Mexico, all the way down to northwestern Argentina... It traditionally occurs in areas with flowing streams, but belongs to the category birds that are adaptable and can adapt to new biotopes - like here, a small garden outside a theological seminary, in the middle of the city of Pasadena.

Från den andra till den åttonde december 2021 var jag på fågelresa med Rockjumper i södra Kalifornien: "California Southern Specialties" - och vi lyckades nog se en glimt av alla "specialties" utom bergtofsvakteln. För att "landa" i någorlunda rätt tidsrytm anlände jag dagen innan fågelresan började. En del av tiden ägnade jag åt att skåda fågel i vår bas, Pasadena. Utanför Fuller Theological Seminary, där jag har flera vänner, så fann jag denna svartfibi - en tyrannflugsnappare som förekommer i ett smalt bälte från Kalifornien, genom Mexico, ända ner till nordvästra Argentina... Den förekommer traditionellt vid strömmande vattendrag, men tillhör den kategori fåglar som är anpassningsbar och kan vänja sig vid nya biotoper - som här, en liten trädgård utanför ett teologiskt seminarium, mitt inne i Pasadena.