Patagioenas fasciata
Band-tailed pigeon / Bandstjärtduva

20    2021-12-03    Angeles National Forest, California, USA

Our bird trip went to five different habitats in Southern California. The first whole day we went up into the mountains and stopped at various places in the Angeles National Forest. At one of the stops we saw this Band-tailed pigeon. Oddly enough, in winter it has almost exactly the same distribution area as the Black phoebe - a narrow band from California down to northwestern Argentina. At a distance it hardly differs from other pigeons, but if you look closer you will see its colorful head and neck with a yellow bill, apparently dipped in an inkhorn, a red-blue-black eye, and a white ribbon and a fluorescent patch of feathers in the neck. It feeds on acorns, seeds and fruits and often appears in flocks at bird feeders during the winter. (The Band-tailed pigeon is considered to be the closest relative to the extinct Passenger pigeon, Ectopistes migratorius, once a very common pigeon in North America and sadly exterminated by humans. The last specimen of the Passenger pigeon died in captivity in 1914.)

Vår fågelresa gick till fem olika naturtyper i södra Kalifornien. Första hela dagen tog vi oss upp i bergen och stannade till på olika platser i Angeles National Forest. På ett av stoppen såg vi denna bandstjärtduva. Märkligt nog har den vintertid nästan exakt samma utbredningsområde som svartfibin - ett smalt band från Kalifornien ner till nordvästra Argentina. På långt håll skiljer den sig knappast från andra duvor, men tsar man närmare titt ser man dess färgrika huvud och hals med en gul näbb, synbarligen doppad i ett bläckhorn, ett rött-blått-svart öga, samt ett vitt band och ett fluorescerande parti fjädrar i nacken. Den lever på ekollon, frön och frukter och dyker ofta upp i flockar vid fröautomater under vintern. (Bandstjärtduvan anses vara den närmaste släktingen till den utdöda vandringsduvan, Ectopistes migratorius, en gång en mycket vanlig duva i Nordamerika och sorgligt nog utrotad av människan. Sista exemplaret dog i fångenskap 1914.)