Larus heermanni
Heermann's gull / Vithuvad mås

18    2021-12-07    Santa Cruz Island, California, USA

The fifth full day of our bird trip was devoted to one of the ports of Greater Los Angeles and a boat trip to the island of Santa Cruz. The first species we saw when we landed was this Heermann's gull with its characteristic white head and red bill with a black tip. This species lives on the west coast of America, from Vancouver in the north to central Mexico in the south. 90% nest on Isla Rasa outside of Baja California and move north and south during non-breeding seasons. The limited nesting area for the majority of the gulls has resulted in the species being described as "near threatened" because of the fact that a single natural disaster can cause the whole species severe loss.

Den femte heldagen av vår fågelresa ägnades åt en hamn i stor-Los Angeles och en båtresa till ön Santa Cruz. Den första arten vi såg när vi la till var denna vithuvade mås med sin karaktäristiska röda näbb med svart spets. Arten lever längs Amerikas västkust, från Vancouver i norr till centrala Mexico i söder. 90% häckar på Isla Rasa utanför Baja California och rör sig norr och söderut under icke häckningstid. Det begränsade häckningsområdet för huvuddelen av måsarna gör att arten betecknas som "nära hotad" eftersom en enda naturkatastrof kan orsaka arten kraftig förlust.