Egretta thula
Snowy egret / Snöhäger

12    2021-12-10    San Diego, USA

One of our excursions in San Diego went to the "Tijuana Estuary", i.e. the delta-like area created when the Tijuana River meets the Pacific Ocean and forms a wetland with brackish water. Here we saw several new species - and some familiar ones, such as this snow heron. For me, its yellow foot became a great transition between image and mirror image...

En av våra exkursioner i San Diego gick till "Tijuana Estuary", dvs det deltalika område som skapats när Tijuana-floden möter Stilla Havet och bildar en våtmark med bräckt vatten. Här såg vi flera nya arter - och en del bekanta, som denna snöhäger. För mig blev den gula foten en härlig övergång mellan bild och spegelbild...