Mareca americana
American wigeon / Amerikansk bläsand

03    2021-12-10    San Diego, USA

We saw plenty of American wigeons during the trip. The American wigeon is closely related and very similar to the [Eurasian] wigeon, but the male is much browner on the sides and has a large field of iridescent green from the eye and back, down to the neck. I was standing outside the harbor in San Diego and had this male in the lens for a long time, before it turned left, just enough for the shimmering green field on its head to be visible (otherwise that patch appears to be more dark grey).

Vi såg gott om amerikanska bläsänder under resan. Den amerikanska bläsanden är ju nära släkt och mycket lik den [euroasiatiska] bläsanden, men hannen är betydligt brunare på sidorna och har ett stort fält med iriserande grönt från ögat och bakåt, ned mot nacken. Jag stod utanför hamnen i San Diego och hade denna hanne i objektivet en lång stund, innan den vred sig lagom mycket för att det grönskimrande fältet på huvudet skulle bli synligt (annars verkar det ju mest mörkt).