Chlorocichla simplex
Simple leaflove [greenbul] / Umbragrönbulbyl

33c056    2021-11-07    Atewa Range, Ghana

This bird, called Simple leaflove or Simple greenbul, took off and flew away just above us. It is a typical rainforest bird and is widespread in both Central and West Africa.

Den här fågeln, med det krångliga svenska namnet Umbragrönbulbyl, lyfte och flög iväg alldeles ovanför oss. Det är en typisk regnskogsfågel och är vitt spridd i såväl Central- som Västafrika.