Poicephalus senegalus
Senegal parrot / Senegalpapegoja

32    2021-11-07    Legon BG Accra, Ghana

This once common cage bird, the Senegal parrot, nested in a tree in the Legon botanical gardens. It sat for a long time looking at us from above before it flew away ...

Denna en gång så vanliga burfågel, senegalpapegojan, häckade i ett träd i botaniska trädgården. Den satt länge och betraktade oss uppifrån innan den flög iväg...