Hirundo rustica
Barn swallow / Ladusvala

33c045    2021-06-19    Öland, Sweden/Sverige

A barn swallow swept across the bay and caught an insect. Then it sat down on a barrier rope. But what had really happened before that? The barn swallow has an open flesh wound in the chest!

En ladusvala svepte över viken och fångade en insekt. Så satte den sig på ett avspärrningsrep. Men vad hade egentligen hänt tidigare? Ladusvalan har ett öppet köttsår i bröstet!