Motacilla alba
White wagtail / Sädesärla

33c084    2021-06-19    Öland, Sweden/Sverige

Suddenly it was sitting there, - a white wagtail - in front of us - and seemed to be watching us curiously!

Plötsligt satt den där, sädesärlan, framför oss - och tycktes betrakta oss nyfiket!