Alauda arvensis
Eurasian skylark / Sånglärka

33c044    2021-06-19    Öland, Sweden/Sverige

A lark spreading wings slightly, perhaps to lessen the effect of the heat (approximately 30 degrees C).

En sånglärka breder ut vingarna en aning, kanske för att minska effekten av hettan (närmare 30 grader C).