Sturnus vulgaris
Common starling / Stare

33c078    2021-04-17    Uppsala, Sweden/Sverige

The starling is a migratory bird, but rarely moves far south, some even spend the winter in southern Sweden. Therefore, it also returns early and is among the first in place to claim a burrow or a nest box. In Nåntuna we have an area called "Fårhagen" ('Sheep's pastureland') because sheep graze there sometimes. I would suggest "Starhagen" ('Starlings' meadow') instead, because here you will find a really dense population of starlings! This individual still has a lot of "winter plumage" with white feather tips; maybe it's juvenile and not yet maturing, or maybe just late in putting on "breeding plumage".

Staren är en flyttfågel, men flyttar sällan långt söderut, en del övervintrar till och med i södra Sverige. Därför återkommer den också tidigt och är bland de första på plats för att muta in ett bohål eller en holk. I Nåntuna har vi ett område som kallas "fårhagen" för att får betar där ibland. Jag skulle föreslå "Starhagen" i stället, för här hittar man ett enormt tätt bestånd av starar! Den här individen har kvar mycket "vinterdräkten" med vita fjäderspetsar; kanske är den juvenil och ännu inte häckningsmogen, eller kanske bara sen med att anlägga "häckningsdräkt".