Turdus merula
Common blackbird / Koltrast

33c076    2021-04-17    Uppsala, Sweden/Sverige

A blackbird in "Starhagen" who has just found a worm. In the late evening light, the "black" thrush suddenly looks blue ...

En koltrast i "Starhagen" som just hittat en mask. I det sena kvällsljuset ser den "kolsvarta" trasten plötsligt blå ut...