Coturnix japonica
Japanese quail / Japansk vaktel

04    2020-09-23    Ströja Uppland, Sweden/Sverige

Portrait of a quail.

Porträtt av en av vaktlarna.