Coturnix japonica
Japanese quail / Japansk vaktel

04    2020-09-23    Ströja Uppland, Sweden/Sverige

This quail seems to be in a natural habitat ... albeit fenced.

Den här vakteln tycks befinna sig i ett naturligt habitat... Om än inhägnat.