Coturnix japonica
Japanese quail / Japansk vaktel

04    2020-09-23    Ströja Uppland, Sweden/Sverige

This quail was very scared of the photographer at first, but after a while it approached - albeit cautiously.

Den här vakteln var först mycket rädd för fotografen, men efter en stund närmade den sig - om än försiktigt.