Troglodytes troglodytes
Wren / Gärdsmyg

33c053    2020-10-05    Tåkern, Sweden/Sverige

Excursion to the bird lake Tåkern in the province of Östergötland together with my photo colleague Bruno. The first bird we encountered was this relatively fearless wren.

Utflykt till fågelsjön Tåkern i Östergötland tillsammans med fotokollegan Bruno. Den första fågel vi stötte på var denna relativt orädda gärdsmyg.