Podiceps nigricollis
Black-necked [Eared] grebe / Svarthalsad dopping

06    2020-07-08    Hornborgasjön, Sweden/Sverige

This Black-necked grebe has just fed its chick (you can see the food in the chick's bill).

Den här svarthalsade doppingen har precis matat sin unge (maten syns i ungens näbb).