Podiceps cristatus
Great crested grebe / Skäggdopping

06    2020-07-08    Hornborgasjön, Sweden/Sverige

Just after it has surfaced, this Great crested grebe is shaking off the water.

Just uppkommen till ytan skakar den här skäggdoppingen av sig vattnet.