Lyrurus tetrix
Black grouse [Blackgame,Blackcock] / Orre

04    2020-04-15    Möklinta, Västmanland, Sweden/Sverige

Here, the battle reaches its peak. Plant parts and miniature lumps of earth whirls in the air and the wings are actively used. The red, big eyebrows are threateningly directed at the opponent and one tries to push down the other. In this picture you can see that the white feathers are now folded and you can imagine the everyday lyre tail that gave it its Latin name.

Här når kampen sin höjdpunkt. Växtdelar och jord yr i luften och vingarna används aktivt. De röda, storvuxna ögonbrynen riktas hotfullt mot motståndaren och den ene försöker trycka ner den andre. På den här bilden ser man att de vita stjärtfjädrarna nu är ihopfällda och man kan ana stjärten i normalläge med sin typiska lyrform, vilken gett den dess latinska namn.