Lyrurus tetrix
Black grouse [Blackgame,Blackcock] / Orre

04    2020-04-15    Möklinta, Västmanland, Sweden/Sverige

The Black grouse, also called Blackgame and Blackcock, is the second largest forest black game in Sweden. The male measures between 50 and 58 cm, while the female is slightly smaller. At a distance, it often appears black, but in this picture you can see the blue tone, which becomes more and more intense the better the condition of the male. The one who shines most in blue is often the one who also dominates the playground. The Black grouse feeds on buds, fresh leaves, seeds and berries. The presence of blueberries is e.g. very important for the chicken to survive their first year. Around Möklinta, which is located in the area in Västmanland that was affected by the large forest fire in 2014, the Black grouse has actually increased in numbers lately, probably due to the availability of tender buds, fertilized by the ashes from the forest fire.

Orren är vår näst största skogshönsfågel, efter tjädern. Hannen mäter mellan 50 och 58 cm, medan honan är något mindre. På håll ser den ofta svart ut, men på den här bilden ser man den blåa tonen, som blir allt intensivare ju bättre kondition hannen har. Den som lyser mest i blått är ofta den som också dominerar spelplatsen. Orren lever av knoppar, späda blad, frön och bär. Förekomsten av blåbär är t.ex. viktig för att ungarna skall överleva sitt första år. Runt Möklinta, som ligger i det stora område i Västmanland som drabbades av skogsbranden 2014, har orren faktiskt ökat i antal på senare tid, troligen just på grund av tillgången på späda knoppar som göds av askan från branden.