Euplectes nigroventris
Zanzibar red bishop / Zanzibareldvävare

33c101    2020-02-04    Pugu Forest, Dar-es-Salaam, Tanzania

The Zanzibar red bishop is found mainly along the coast of Tanzania and southern Kenya. Of course, it is also found on Zanzibar from which it got its name. It is distinguished from other bishops by its black breast (Latin: 'nigroventris') and its red crown. The individual in the picture constituted a bright, colorful spot in the otherwise almost uniformly colored landscape of the Pugu Forest.

Zanzibareldvävaren förekommer i huvudsak längs kusten i Tanzania och södra Kenya. Naturligtvis påträffas den också på Zanzibar som den fått sitt namn ifrån. Den särskiljs från andra eldvävare genom sitt svarta bröst (Latin: 'nigroventris') och sin röda hjässa. Individen på fotot utgjorde en tydlig färgklick i det annars närmast enfärgade landskapet i Pugu Forest.