Erythrocercus holochlorus
Little yellow-flycatcher / Gul spretstjärt

33c035    2020-02-04    Pugu Forest, Dar-es-Salaam, Tanzania

This little (9 cm), flycatcher-like bird is really difficult to photograph! On the one hand, it is small, extremely mobile and, moreover, it preferably moves inside the foliage. But, after a while of following it with my camera, I got this picture. My guide, January, said it was a sensation because it is so difficult to see. However, in the reference literature it is considered to be a reasoanbly common species along the coast of East Africa.

Denna lilla (9 cm) flugsnapparliknande spretstjärt är i sanning svårfotograferad! Dels är den liten, extremt rörlig och dessutom rör den sig helst inne i lövverket. Men, efter en stunds fotograferande så fick jag den här bilden. Min guide, January, menade att det var en sensation eftersom den är så svår att få syn på. I referenslitteraturen anses den dock vara en rimligt vanlig art längs Östafrikas kust.