Cinnyris erythrocercus
Red-chested sunbird / Rödbröstad solfågel

33c082    2020-01-25    Lake Victoria, Tanzania

The most brilliant and common sunbird at our lodge on Lake Victoria was this one, the Red-chested sunbird. The name refers, as so often in the bird world, to the male. The female plumage is much more discreet. I followed this male, or if they were two, on occasion after occasion. But it was difficult to capture it in a picture ...

Den mest lysande och vanligaste solfågeln på vår lodge vid Lake Victoria var denna, den rödbröstade solfågeln. Namnet syftar, som så ofta i fågelvärlden på hannen. Honan är betydligt mera diskret i sin färgsättning. Den här hannen, eller om de var två, följde jag vid tillfälle efter tillfälle. Men den var svårfångad på bild...